Název sekce

V čem spočívá spolehlivost našeho řešení?

reliabilityVysoké náklady na údržbu standartních svítidel se nepříznivě promítají do nákladů každé firmy a stávají se nechtěnou zátěží ve firemním cash-flow. Běžně používané výbojky (HID) a fluorescenční zářivky (HIF) jsou vzhledem ke své poruchovosti a nízké životnosti velmi nákladné na údržbu – navíc zbytečně zatěžují pracovní sílu. Tato nutnost častých servisních zásahů, vyžaduje často nemalé provozní omezení, což v důsledku vede ke snížení efektivity pracovních procesů k čemuž se navíc příčítá zvýšení nákladů na servis. V neposlední řadě se eliminuje riziko spojené s provozem a výměnou standartních světelných zdrojů.

S Anadem inteligentním systémem, údržba osvětlení již není zapotřebí. Nejen, že náš systém má velmi dlouhou životnost, ale je vše navrženo tak, aby řešení obstálo i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.