Název sekce

V čem spočívá účinnost našeho řešení?

LED osvětlení spotřebovává z principu výrazně méně energie než běžná konvenční svítidla. Tento fakt je dnes nepopiratelný, ale díky naší inovaci spočívají v automatizaci LED osvětlení jsme možnosti úspory posunuli o úroveň dál. Díky tomu jsme dnes schopni dosahovat maximálně možných úspor.

success

Náš osvětlovací systém obsahuje inteligentní světla s vysoce svítivými LED čipy, které reagují jak na pohybová čidla, tak na senzory denního světla, a vše je řízeno centrální řídící jednotkou. V důsledku toho je udržována konstantní hladina osvětlení dle potřeby, ale i legislativních požadavků. Místní inteligence systému zaručuje okamžité reakce na vnější podněty. Centralizované řídící a ovládací rozhraní umožňuje snadné ovládání, nastavení a správu systému – to vše při pokytování optimální úrovně jasu a bez plýtvání světla nebo kWh.

 

Další informace o tom, jak náš systém pomáhá zákazníkům plnit cíle energetické účinnosti najdete v naší sekci Případové studie.