Název sekce

Měření intenzity světla a světelný audit

Naše společnost Vám uskuteční měření intenzity umělého osvětlení na základě požadavku KHS v rámci běžného hygienického dozoru dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Poslední novela NV je platná od 1. dubna 2012 . Na základě tohoto Vám vypracujeme světelný audit v němž doporučíme příslušnou optimalizaci osvětlení dle platných norem a předpisů.

 

Optimalizace osvětlení

-je služba zákazníkovi založená na zjištění jeho osobních potřeb při osvětlení objektů v kombinaci s platnými předpisy osvětlení pro konkrétní provoz

-je sofistikovaný návrh osvětlení vašeho podnikatelského objektu

-je podrobná finanční rozvaha, která umožní vaší firmě zabezpečit velkou úsporu fixních nákladů

-je návrh ideálního rozmístění svítidel, aby byla splněna příslušná legislativa a požadovaná intenzita osvětlení ve vašem provozu