Název sekce

Inteligentní systém Anadem

Inteligentní systém Anadem jsou cíleně propojená LED svítidla, která jsou ovládána prostřednictvím centrální řídící jednotky a jejího sofistikovaného softwaru. Inteligentní osvětlovací systém přináší až 90% úspory energie na osvětlení. Součástí tohoto systému jsou senzory (intenzity světla, pohybové, aj.), pomocí kterých systém vyhodnocuje kdy, kde a jak je potřeba světlo distribuovat. Principiálně lze jednoduše ovládat každé svítidlo zapojené do systému zvlášť a zároveň je díky uživatelské platformě zaručena maximální flexibilita pro změnu nastavení osvětlení podle potřeby. A to např. z dotykových monitorů, z Vašeho počítače přes webové rozhraní, nebo i dokonce z Vašeho mobilního telefonu. Výjimkou není napojení našeho ovládacího softwaru na jiné IT platformy a databáze našich zákazníků.

light-industry-bg

Centrální ovládací jednotka systému Anadem je monitorována nezávislou aplikací, která v případě poruchy provede reset řídícího počítače, a pakliže problém přetrvává, notifikuje emailem či telefonicky pověřenou osobu a dispečink společnosti Anadem Europe o výpadku. Tato aplikace navíc standardně obsahuje i funkci, která při detekci pohybu mimo pracovní dobu osvětlení kompletně zapne/vypne a okamžitě zahájí telefonický hovor ostraze objektu nebo jinému pověřenému pracovníkovi.

Distribuce světla

Naším cílem je vždy nalézt pro naše klienty ideální řešení přímo na míru jejich požadavkům a představám. Hlavní konkurenční výhodou Inteligentního systému Anadem je kromě jeho unikátnosti na tuzemském trhu také hlavně naprostá flexibilita, účinnost, efektivnost a v neposlední řadě dramatická úspora elektrické energie.

Níže uvádíme případové studie pro nastínění konkrétních podob v různých provozech.

Případová studie pro skladovací prostor

Případová studie pro výrobní prostor

Případová studie kancelářský prostor