Název sekce

Případová studie systému Anadem – Kancelářský prostor (Open-office):

Ideální řešení vidíme u osvětlení kancelářských prostor typu open-office v zapojení každého svítidla na nezávislý ovládací kanál systému Anadem. Místnost je pak rozdělená na jednotlivé segmenty sestávající ze skupin svítidel dle zadání. Pověřená osoba může samozřejmě v případě potřeby upravovat rozdělení světel do skupin. V každém segmentu je umístěný snímač intenzity světla, pomocí kterého je udržována konstantní hladina osvětlení v segmentu na hodnotě min. 500lx. To znamená, že LED svítidla pouze přisvěcují na potřebnou úroveň.

Samotný Inteligentní systém Anadem může být napojen na docházkový systém, kdy po zaevidování příchodu zaměstnance mu je automaticky zapnuto osvětlení na jeho pracovišti. Při průchodu jednotlivými segmenty se na základě pohybových čidel rozsvěcí světlo na dobu 1 minuty. Doba, po které se vypne osvětlení v segmentu (kanceláři), kde není pohyb, je v případě alespoň jednoho zaevidovaného zaměstnance 30 minut. Není-li v segmentu (kanceláři) zaevidován žádný zaměstnanec a není zachycen pohyb, osvětlení se vypíná po 1 minutě. Pakliže se zaměstnanec nezaeviduje do docházkového systému a v jeho segmentu (kanceláři) není zaevidován nikdo z jeho kolegů, může si přes webové intranetové rozhraní přímo na svém počítači zvýšit dobu pro zhasínání na 30 minut bez pohybu. Dále si zde může kdykoliv měnit intenzitu světla ve svém segmentu dle aktuální potřeby.

office-interior-2000-1200

Samozřejmostí je manuální ovládání intenzity z dotykových displejů s grafickým znázorněním místnosti a jejích segmentů. Zaměstnanec může tímto způsobem zapnout osvětlení v libovolném segmentu na dobu 30 minut. Po přihlášení pověřeného pracovníka je možné ovládat osvětlení zcela manuálně, což je nadřazené nad automatickou regulací.

Každý způsob ovládání může mít nastavenou prioritu a lze používat samostatně či v kombinaci. Samotný docházkový systém lze pochopitelně implementovat do řídícího systému s evidencí přes dotykový monitor.

Centrální ovládací jednotka systému Anadem je monitorována nezávislou aplikací, která v případě poruchy provede reset řídícího počítače, a pakliže problém přetrvává, notifikuje emailem či telefonicky pověřenou osobu a dispečink společnosti Anadem Europe o výpadku. Tato aplikace navíc standardně obsahuje i funkci, která při detekci pohybu mimo pracovní dobu osvětlení kompletně zapne/vypne a okamžitě zahájí telefonický hovor ostraze objektu nebo jinému pověřenému pracovníkovi.