Název sekce

Případová studie systému Anadem – skladovací prostor

Nejběžnější skladovací prostor vybavený inteligentním systémem Anadem je naprogramován tak, aby se v reálném provozním čase svítidla rozsvěcela jen v určitých zónách na základě detekovaného pohybu pracovníků a sama zhasínala po nastavené době (když nebude detekován pohyb). Samozřejmě systém přináší možnost různých provozních nastavení. Například je tu možnost manuálního přepínání na ovládacím dotykovém displeji mezi zmiňovanou automatickou regulací, časovým programem (harmonogramem zapnutí/vypnutí osvětlení) a čistě manuálním ovládáním.

Volitelně lze systém dovybavit monitorovacím rozhraním, které při detekci pohybu mimo pracovní dobu osvětlení kompletně zapne/vypne a okamžitě zahájí telefonický hovor ostraze objektu (pověřenému pracovníkovi).