Název sekce

Případová studie systému Anadem – Výrobní prostor

dsc_00694Výrobní prostory využívají většinou systém Anadem díky jeho přidaným funkcím. Základ osvětlení tvoří opět libovolné seskupení svítidel, které jsou ovládány na základě časového programu, eventuálně díky pohybových čidel v místech, kde není vyžadováno stálé osvětlení. Zároveň jsou neustále řízeny dle aktuální hladiny osvětlení, kterou snímají patřičné senzory (velice často je využíváno denního světla z oken a ze světlíků). Kromě automatické regulace nabízí toto řešení samozřejmě ovládání přes dotykový monitor, na kterém navíc může pověřená osoba měnit různá nastavení – např. upravit seskupení svítidel, upravit časový program, nastavit požadovanou intenzitu osvětlení, aj. Tato nastavení, popř. pouhé ovládání, lze provádět taktéž přímo na libovolném PC přes webové rozhraní (po napojení systému Anadem do firemního intranetu).

Volitelně lze systém dovybavit monitorovacím rozhraním, které při detekci pohybu mimo pracovní dobu osvětlení kompletně zapne/vypne a okamžitě zahájí telefonický hovor ostraze objektu (pověřenému pracovníkovi).